Vải Quỳnh Phương được cung cấp bởi các thương hiệu lớn trong nước như: Thái Tuấn, Lụa Hà Đông, Lụa Bảo Lộc, Áo Dài ABC…