Website có tốc độ tải trang nhanh và có thứ hạng cao (TOP 10) trong các bộ máy tìm kiếm. Giao diện thiết kế dễ nhìn. Dễ dàng tìm kiếm nội dung. Có giao diện di động cho website.