Sự tự tin là một trong những tài sản quan trọng nhất của người sở hữu, nó quan trọng hơn cả những kỹ năng, kiến thức và những kinh nghiệm. Tự tin chính là chiếc chìa khóa của cánh cửa thành công còn tự ti là một lời từ chối thành công trong hầu hết mọi việc trong cuộc sống.