Công ty TNHH Tư Vấn Du Học Và Dịch Vụ Đào Tạo ANT (ANT Education) ra đời trong bối cảnh nhu cầu về nhân sự chất lượng cao tại Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ trong thời đại Công Nghiệp 4.0.