Đào tạo giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp. Thiết kế, nâng cấp, bảo trì website chất lượng cao. Cung cấp, phát triển phần mềm ứng dụng, chuyên dụng.