Nếu Website báo lỗi khóa IP khi đăng nhập có nghĩa là quý khách đã nhập sai Tài khoản hoặc Mật khẩu sai hơn 3 lần.

 

Và để khắc phục tình trạng này thì quý khách hãy làm theo những bước sau đây:

Bước 1: Chọn Request Unlock

bị khóa IP 1

Bước 2: Nhập địa chỉ mail tài khoản quản trị của quý khách và gửi Send Unlock Request

hướng dẫn mở khóa ip

Bước 3: Vào hộp thư mail kiểm tra: mail mở khóa IP có cú pháp: WORLD 360° SERVICES NOTIFICATION [tên miền] Unlock Request Notification.

hướng dẫn mở khóa ip 2

Bấm vào đường link Unlock link.
Sau đó quý khách đăng nhập lại.