Đây là tính năng bảo mật website chống tấn công DDoS của công ty CP W360S, tránh trình trạng website của bạn bị bots xấu xâm nhập tấn công.

  • Khi quý khách đăng nhập sai quá 3 lần.
  • Khi cố tình đăng nhập ở một máy tính lạ.
  • Khi đăng nhập ở một địa điểm lạ.
  • Khi cố tình dò tìm thông tin đăng nhập của admin.
  • Hoặc các trường hợp cố tình tấn công khác.