Hướng dẫn đăng bài Portfolio lên Website

Bước 1: Đăng nhập vào Website WordPress

Bước 2: Chúng ta di chuyến đến Portfolio Categories để tạo nhóm cho bài viết ( Ví dụ như : Dự án Chung cư )

Bước 3: Sau khi hoàn thành bước 2, chúng ta sẽ vào Portfolio để tạo bài viết giới thiệu cho chung cư ( Ví dụ như : Chung cư Silver Sea Tower )

Bước 4: Sau khi viết bài xong chúng ta sẽ Add bài viết đó vào Portfolio Categories cho nó hiển thị trên nhóm ” Dự án chung cư ” còn nếu là bài viết đơn thì chúng ta sẽ không cần dùng tới Portfolio Categories, thay vào đó chung ta sẽ viết bài thẳng vào Portfolio luôn.

Bước 5: sau khi hoàn thành bài viết chúng ta sẽ ấn Xem Thử ( Preview) để xem trước bài viết của mình. Sau khi xem thử đã thấy ưng ý rồi thì chúng ta sẽ ấn Đăng ( Publish ) để nó hiển thị trên Website bài viết.