Ngành Spa Việt Nam có quy mô nhỏ nhưng tốc độ phát triển nhanh chóng. Các thẩm mỹ viện, spa, làm đẹp ngoài cách quảng bá truyền thống cũng cần có riêng một website để quảng bá