Bản thân lĩnh vực kiến trúc mang những đặc thù rất riêng vì vậy trong thiết kế website cũng cần đòi hỏi sự am hiểu cao thì mới mang đến thành công