Đối với Nghành du lịch thì sở hữu một Website du lịch là điều rất quan trọng, Mọi việc gần như phải thông qua Website của bạn, các thông tin lễ hội, hành trình, ngày giờ, địa điểm, đều phải được cập nhập cho khách hàng thường xuyên,kịp thời. Thiết kế Website du lịch thường có màu sắc nhẹ nhàng trung tính, xanh mướt. Bố cục ở dạng lưới để thể hiện các tour du lịch. Website thể hiện được hết các dịch vụ mà bạn cung cấp như Book phòng, đặt tour, Đặt vé…