Hầu hết các công ty lớn đang kinh doanh mặt hàng Điện Tử, Điện Lạnh như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh, Chợ Lớn, Pico, Phúc Anh,… đã trang bị cho mình một website