Website y tế, bệnh viện cung cấp các thông tin về địa điểm, bác sĩ phụ trách, chuyên ngành điều trị, dịch vụ đi kèm giá cả…để bệnh nhân tham khảo trước khi khám