Project Description

Tổng Quan
Công ty Cổ phần Công nghệ Nuôi biển (Maritec) cung cấp các dịch vụ và sản phẩm công nghệ mới phục vụ cho ngành nuôi trồng thuỷ sản và đặc biệt là ngành nuôi cá biển.
THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG:
Địa chỉ: Khu công viên Nhà Lớn, Long Sơn, VT
Điện thoại: 09727979168