Project Description

ổng Quan
Green Bamboo Media & Even – Chuyên Tổ Chức Truyền Thông Sự Kiện – Cho Thuê Thiết Bị, Cung Cấp Nhân Sự
Địa chỉ: VCCI Building- 155 Nguyen Thai Hoc, W7. Vung tau City
Điện thoại: 0254 3811 117
Email: info@greenbamboomedia.vn