Project Description

Tổng Quan
Dầu Khí Biển Đông – Chuyên cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí, Công trình Biển, công trình công nghiệp khác và các công trình offshore.
THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG:
Địa chỉ: Lầu 6 Silver Sea Tower, 47 Bacu Vũng tàu